Santander BP szacuje jednostkową stratę na konwersji kredytów wg propozycji KNF na ok. 2,7 mld zł

2021-02-23 08:24

publikacja
2021-02-23 08:24

fot. Manuel Esteban / Shutterstock

Santander Bank Polska szacuje, że strata banku wyniosłaby ok. 2,7 mld zł na poziomie jednostkowym i ok. 3,5 mld zł na poziomie skonsolidowanym, przy założeniu, że 100 proc. aktualnych kredytobiorców dokonałoby konwersji kredytów walutowych zgodnie z propozycją KNF – podał bank w raporcie rocznym. Kalkulacja została wykonana według kursu wymiany 4,15 PLN/CHF.

W grudniu 2020 r. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił propozycję zawierania przez banki z kredytobiorcami dobrowolnych ugód, na mocy których kredyty oparte na walucie CHF podlegałyby retrospektywnemu rozliczeniu tak jak kredyty złotowe z oprocentowaniem według stawki WIBOR oraz odpowiedniej marży.

Jak podał bank, propozycja KNF jest obecnie przedmiotem analizy wewnątrz banku oraz w ramach zespołu złożonego z przedstawicieli banków. Prowadzone są również konsultacje z KNF oraz Ministerstwem Finansów.

Bank planuje przeprowadzić w I połowie 2021 r. testy zawierania tego rodzaju ugód.

“W zależności od wyników testów możliwe są dalsze kroki postępowania, takie jak pilotaż na wybranej próbie kredytobiorców, a całościowy wynik prac będzie stanowił istotny wkład do podjęcia decyzji odnośnie przystąpienia do zawierania ugód w szerszym wymiarze” – napisano w raporcie.

“Z uwagi na potencjalną skalę wpływu decyzji co do przystąpienia do zawierania ugód na sytuację finansową banku wymagana będzie zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy” – dodano.

Według stanu koniec grudnia 2020 r. grupa została pozwana w 4.189 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty CHF o wartości przedmiotu sporu 847 mln zł, w tym znajdują się dwa pozwy zbiorowe.

Na koniec 2020 roku grupa utworzyła rezerwy na sprawy sporne związane z pozwami dotyczącymi klauzul umownych dla umów kredytów hipotecznych indeksowanych i denominowanych wyrażonych w walutach obcych w kwocie 324,9 mln zł. Rezerwy portfelowe na ryzyko prawne wyniosły 278,2 mln zł.(PAP Biznes)

pel/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Loading...

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*