Fitch obniżył ratingi Getin Noble Banku do poziomu “CCC”

2021-02-23 20:22

publikacja
2021-02-23 20:22

Fitch obniżył ratingi Getin Noble Banku do poziomu “CCC” z “CCC+” z perspektywą negatywną – podała agencja w komunikacie.

Obniżone zostały długoterminowy rating IDR banku oraz tzw. viability rating.

Jak podał Fitch, zmiana ratingów jest związana z naruszeniem przez bank wymogu kapitałowego w wysokości 8 proc., wynikającego m.in. z zaksięgowania rezerw na portfel kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich oraz szacowane składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

“Spowodowało to również naruszenie prawnego wymogu banku w zakresie wskaźnika Tier 1 na poziomie 7,02 proc. Szacujemy, że współczynnik Tier 1 banku spadł do około 6,3 proc.” – napisano.

Agencja spodziewa się zmiany perspektywy ratingu banku po informacjach o potencjalnych stratach na portfelu kredytów hipotecznych, wynikających z rosnącej liczby spraw sądowych kierowanych przeciwko bankowi oraz orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie tych kredytów, które jest spodziewane 25 marca.

Getin Noble Bank w komunikacie giełdowym podał, że naruszenie normy kapitałowej, które stało się podstawą do decyzji Fitch, ma swoje źródło również w szeregu czynników niezależnych od banku.

“Do grona powyższych zaliczyć należy zdarzenia jakie miały miejsce na przestrzeni 2020 r., wynikające z pogorszenia się uwarunkowań rynkowych w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa COVID-19, w tym przede wszystkim obniżki stóp procentowych zmniejszające potencjał dochodowy banku, a także aprecjacji kursu franka szwajcarskiego, widocznej w stosunku do poziomu z analogicznego okresu roku poprzedniego, która w bezpośredni sposób przełożyła się na wzrost wyceny części posiadanych przez Bank aktywów ważonych ryzykiem” – napisano.

“Bank podkreśla, że na bieżąco monitoruje obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające na celu ochronę i bezpieczeństwo wszystkich jego interesariuszy, a w szczególności klientów. Bank w aktywny sposób podejmuje działania mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i zapewnia, że będzie wdrażał wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych” – dodano. (PAP Biznes)

kuc/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Loading...

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*