Dzięki kalendarzowi budowlanka wyszła nad kreskę

2021-01-22 10:00

publikacja
2021-01-22 10:00

fot. Bartłomiej Kudowicz / FORUM

Grudniowe statystyki pokazały pierwszy od marca wzrost
produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rok do roku. Jednakże wynikał on głównie z  pozytywnego efektu kalendarzowego.

W grudniu produkcja budowlano-montażowa była  aż o 34,4% wyższa niż w listopadzie i okazała
się o 3,4% wyższa niż w grudniu  2019 roku – poinformował
Główny Urząd Statystyczny. W całym 2020
roku wartość produkcji budowlano-montażowej zmalała o 2,2%.

/ Bankier.pl

Grudniowe dane okazały się wyraźnie lepsze od oczekiwań
ekonomistów, którzy prognozowali spadek produkcji budowlano-montażowej o 2,2%
rdr po tym, jak w listopadzie odnotowano regres o 4,9% rdr, a w październiku o 5,9% rdr. Warto
jednak mieć na uwadze, że grudzień 2020 roku był bardzo specyficzny. Oprócz
częściowego lockdownu wpływ na dane miała duża różnica w liczbie dni roboczych –
grudzień 2020 roku liczył ich aż o dwa więcej niż grudzień ’19.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja
budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 2,1% w
porównaniu z grudniem 2019
roku i o 1,9% wyższym w porównaniu z listopadem
2020 roku.

W całym 2020 roku na przychodach firm budowlanych zaciążył
blisko 5-procentowy spadek produkcji w budownictwie mieszkaniowym. Wartość
robót w budownictwie infrastrukturalnym była tylko o 2% mniejsza niż w roku
2019. Natomiast firmy wykonujące „roboty budowlane specjalistyczne” odnotowały
wzrost przychodów o 1,3%.

KK

Źródło:
Tematy
Loading...